Tag Archive: شاخص DMFT

گفتگوی نیمه‌تمام با مدیر همیشگی اداره سلامت دهان

hamid-samadzadeh

خروجی طرح تحول سلامت دهان هنوز قابل سنجش نیست گفتگو با دکتر حمید صمدزاده، مدیر گریزان از مصاحبه اداره سلامت دهان وزارت بهداشت دکتر حمید صمدزاده نزدیک به سه دهه است که در ساختار اداره سلامت دهان وزارت بهداشت حضور دارد. او در بسیاری از سیاست‌گذاری‌های این حوزه نقش مستقیم داشته است. یکی از سیاست‌های منتصب به او پشتیبانی از احیا طرح بهداشتکار دهان و دندان برای تامین نیروی درمانی دندان‌پزشکی در مناطق محروم و دور افتاده است. سیاستی که با انتشار نامه او خطاب به معاونین بهداشت دانشگاه‌های کشور در تبدیل…
ادامه

دندان‌پزشک عصر حجر!

eskimo

خاطرات یک دندانپزشک کودکان از ارائه خدمات درمانی به سرخپوستان و اسکیموها مدیریت ارتباط با بیماران در حرفه دندان‌پزشکی به خودی خود سخت است. حال اگر بنا باشد بیماران شما مردم قبایل بدوی باشند که حتی دندان‌پزشک به عمر خود ندیده‌اند، چه خواهید کرد؟ پروفسور مارتین کورزون (Martin Curzon) یک دندان‌پزشک انگلیسی است که مدت ده سال ریاست بخش دندان‌پزشکی دانشگاه لیدز را بر عهده داشت. او به دنبال حس ماجراجویی‌اش، برای دو دسته از این اقوام یعنی سرخپوستان و اسکیموهای کانادا کار کرده و به رغم تمام تجربه‌های موفقیت‌آمیزی…
ادامه