Tag Archive: سمیه سالاری صدیق

بهترین سن کشیدن دندان عقل کدام است؟

wisdom tooth

چرا به دندان آسیای سوم، دندان عقل می‌گویند؟ سن معمول رویش دندان عقل چیست؟ چرا معمولا دندان عقل فضا برای رویش در دهان ندارد و نهفته می‌ماند؟ کشیدن دندان عقل چه عوارض احتمالی ممکن است داشته باشد؟ استادیار دانشکده دندان‌پزشکی رفسنجان گفت: خارج کردن بدون دلیل دندان عقل به خاطر احتمال آسیب به اعصاب توصیه نمی‌شود. دکتر سمیه سالاری‌صدیق در رابطه با دندان عقل اظهار کرد: در دهان یک انسان بالغ ۳۲ دندان وجود دارد، چهار عدد از آن‌ها که بعد از بقیه دندان‌ها در آخر قوس‌های دندانی رویش می‌یابند،…
ادامه