Tag Archive: سرخپوست

دندان‌پزشک عصر حجر!

eskimo

خاطرات یک دندانپزشک کودکان از ارائه خدمات درمانی به سرخپوستان و اسکیموها مدیریت ارتباط با بیماران در حرفه دندان‌پزشکی به خودی خود سخت است. حال اگر بنا باشد بیماران شما مردم قبایل بدوی باشند که حتی دندان‌پزشک به عمر خود ندیده‌اند، چه خواهید کرد؟ پروفسور مارتین کورزون (Martin Curzon) یک دندان‌پزشک انگلیسی است که مدت ده سال ریاست بخش دندان‌پزشکی دانشگاه لیدز را بر عهده داشت. او به دنبال حس ماجراجویی‌اش، برای دو دسته از این اقوام یعنی سرخپوستان و اسکیموهای کانادا کار کرده و به رغم تمام تجربه‌های موفقیت‌آمیزی…
ادامه