Tag Archive: ابوالمشاغل

ابوالمشاغل‌های دندانپزشکی نباید در این لیست حضور داشته باشند!

Untitled-1

در خصوص انتخاب نمایندگان دندانپزشکان در نظام پزشکی چند نکته قابل توجه است: مباحث جدی صنفی مانند ظرفیت پذیرش دانشجوی دندان‌پزشکی، دانش‌آموختگان بی‌شمار خارج از کشور، استثمار دندانپزشکان جوان و دسته‌گل‌های جدید وزارت فخیمه مانند احیای دوباره طرح بهداشتکاران و… مورد اتفاق اغلب دندانپزشکان است. اما در خصوص راه‌حل‌ها و معرفی افراد به‌عنوان نمایندگان دندانپزشکان در هیات‌مدیره سازمان نظام‌پزشکی و شورای عالی همیشه در مراحل آخر دوباره افرادی صرفا معروف یا صرفا با سوابق حضور در این زمینه‌ها و بدون بررسی کارآمدی و سابقه آن‌ها مطرح می‌شوند و بعضا به…
ادامه