Tag Archive: آرش خجسته

سلامت دهان نباید قربانی زیبایی شود

sora salamat dahan

دکتر آرش خجسته، عضو هیات علمی دانشکده دندان‌پزشکی شهید بهشتی، در سیزدهمین کنگره انجمن جهانی تحقیقات دندانپزشکی شاخه ایرانی گفت: سطح سواد سلامت در حوزه دهان و دندان در جامعه بالا نیست و باید روی موضوع پیشگیری و سلامت دهان و دندان برنامه‌های جامع در نظر داشت. وی افزود: در سال‌های اخیر مردم به کارهای زیبایی دهان و دندان روی آورده‌اند و حوزه سلامت مغفول مانده است و از آنجایی که سلامت دهان و دندان مقدم بر زیبایی است باید با آگاه‌سازی جامعه موضوع سلامت و پیشگیری را در جامعه…
ادامه

کنگره سیزدهم IADR در ایران (دی۹۶)

iadr cover

سیزدهمین کنگره انجمن جهانی تحقیقات دندان‌پزشکی شاخه ایران زمان: ۲۰ تا ۲۲ دی ۹۶ مکان: دانشکده دندان‌پزشکی شهید بهشتی رییس شاخه ایرانی: دکتر فاطمه مشهدی عباس رییس کنگره: آرش خجسته دبیر علمی: سایت کنگره: iadr-iran.com امتیاز بازآموزی: دبیرخانه: