رادیولوژی

دندان‌پزشکان و سقف مجاز تابش اشعه رادیوگرافی

radio dental student

از عکس‌های رادیوگرافی آلبوم نسازیم! دکتر فرین میزانیان یادش بخیر. دوربین‌های عکاسی قدیم و فیلم‌های ۲۴ تایی یا ۳۶ تایی که می‌خریدیم. برای گرفتن هر عکس چقدر دست و دلمان می‌لرزید. دگمه شاتر را که فشار می‌دادیم دیگر همه چیز تمام بود. یک فیلم رفته بود و تازه صدای یکی از سوژه‌های عکس بلند می‌شد: «آخ، پلک زدم». وقتی در سن و سال مدرسه بودم، شانس این را پیدا کردم که در یک تاریک خانه، لذت چاپ‌کردن عکس را احساس کنم. بازکردن فیلم زیر نور قرمز تاریک‌خانه و ظاهرشدن لحظه…
ادامه