Author Archive: شبنم طاهری

حرفه دندان‌پزشکی از مخرب‌ترین مشاغل برای محیط زیست است!

shoaee

گفتگو با دکتر شروان شعاعی، کنشگر محیط زیست دکتر شروان شعاعی دندان‌پزشکی را یکی از مخرب‌ترین مشاغل برای محیط زیست معرفی می‌کند و می‌گوید: این امر به چندین مسئله بر می‌گردد یکی ساکشن‌های آبی که مصرف آب وحشتناکی دارند؛ دیگری حجم بالای تولید زباله‌های پلاستیکی و عدم تفکیک و بازیافت صحیح زباله‌های عفونی. این کنشگر محیط زیست درباره اینکه دندان‌پزشکان تا چه اندازه از چارچوب دفع زباله‌های عفونی نیز تبعیت می‌کنند گفت: متأسفانه به علت ناآگاهی و عدم نظارت، یک دندان‌پزشک پسماندهای عفونی را با سایر پسماند‌ها بیرون می‌اندازد در…
ادامه

از نام درمانگاه‌های خیریه دندان‌پزشکی سوء‌استفاده می‌کنند!

ghasem sadeghi

فعالیت در زمینه درمانگاه‌های خیریه دندان‌پزشکی منوط به کسب مجوزهای لازم و پروانه کسب از وزارت بهداشت است حال آنکه این امر طی سالیان اخیر کمرنگ شده به گونه‌ای که برخی مراکز از نام «خیریه» سوء استفاده و دست به عوام‌فریبی می‌زنند. دکتر قاسم صادقی؛ رئیس بخش دندان‌پزشکی بیمارستان رازی درگفتگو با دندانه درباره نحوه فعالیت درمانگاه‌های خیریه دندان‌پزشکی گفت: فعالیت در زمینه این مراکز یک روال کلی دارد که پس از کسب مجوز از وزارت بهداشت؛ موظفند بر اساس تعرفه‌های مشخص شده خدمات دندان‌پزشکی را ارائه دهند حال آنکه…
ادامه